NHNN chấp nhận cho VIB tăng vốn điều lệ

.

Theo đó, vốn điều lệ của VIB được tăng theo phương án thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 41,13%. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua ngày 28/3, mỗi 1.000 cổ phần, cổ đông của VIB sẽ nhận thêm 411,3 cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn ngay trong tháng 11/2018, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mới của VIB theo chuẩn Basel II sẽ tiếp tục được tăng cường, duy trì khoảng cách an toàn so với mức quy định tối thiểu 8% của Thông tư 41 của NHNN. VIB là 1 trong 2 ngân hàng thuộc danh sách 10 ngân hàng thương mại được NHNN phê duyệt triển khai sớm chuẩn Basel 2, đã hoàn tất việc triển khai này và đã đăng ký với NHNN được áp dụng sớm chuẩn mực Basel II ngay trong năm 2018.

Với vốn điều lệ mới, VIB sẽ hoạt động an toàn hơn, có thêm năng lực đối phó với các rủi ro có thể xảy ra, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. VIB cũng là một trong 5 ngân hàng Việt Nam đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Việc tăng cường năng lực tài chính và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững hơn, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tài chính và ưu đãi tốt hơn, đồng thời đảm bảo được các lợi ích lâu dài cho các cổ đông của VIB.

Lần tăng vốn gần đây nhất của VIB là vào năm 2016 khi ngân hàng thực hiện việc tăng vốn từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5% tức các cổ đông của VIB sẽ có thêm 165 cổ phần trên mỗi 1000 cổ phần đang sở hữu.

Trước đó, VIB công bố kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98% kế hoạch cả năm. Doanh thu của ngân hàng tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 49% và 40%.

Khánh Linh

Nguồn: antt.vn