Võ Thanh Tùng phá kỷ lục châu Á

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn