Barca, Real cùng mất điểm, Sevilla chiếm ngôi đầu

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn