720 kỳ thủ nhí tham dự Cúp Kim Đồng - Giải Cờ vua nhanh Hà Nội lần thứ 10

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn