XSKT Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn