Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ qua bóng đá

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn