Võ Thanh Tùng giành thêm HCB tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn