Nga lên tiếng về tin có thêm nghi phạm vụ điệp viên 2 mang bị đầu độc

.
Nguồn: baophapluat.vn