Ông Trump điều 1.500 binh lính, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Iran

.
Nguồn: baophapluat.vn