Lần đầu tiên tổ chức tuyên dương sinh viên nghề tiêu biểu

.

Sau gần 5 tháng triển khai, qua hai vòng xét chọn (vòng 1 từ trường, vòng 2 tại các Sở LĐ-TB&XH), tới nay Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 đã nhận được 138 hồ sơ từ các địa phương gửi về. Trong đó có 118 sinh viên cao đẳng, 20 học sinh trung cấp.

Đây là những họ sinh, sinh viên học nghề tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn với nhiều tiêu chí như: kết quả học tập, rèn luyện, lối sống.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh - Chủ tịch hội đồng cho hay, các thành viên Hội đồng sẽ rà soát, thảo luận và lựa chọn đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đã được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt. Qua đó chọn ra những học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc nhất để tuyên dương, thúc đẩy phong trào rèn luyện, học nghề.

Tại cuộc họp, trên cơ sở thảo luận, đánh giá, Hội đồng xét chọn đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn danh sách học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2020.

Đây là lần đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH tổ chức xét chọn và Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu. Qua hoạt động này nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương trong học tập, đạo đức lối sống; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội... Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Dự kiến Lê tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 30/8 - 1/9/2020 tới.

Lê Hữu Việt

Nguồn: www.tienphong.vn