Để người Việt tin dùng hàng Việt

Để người Việt tin dùng hàng Việt

Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tỷ lệ hàng Việt Nam tại siêu thị hiện chiếm trên 90% và ngày càng được nhiều người tiêu dùng chọn lựa.