"Cỗ máy thời gian" sơ khai ra đời tại Nga

"Cỗ máy thời gian" sơ khai ra đời tại Nga

Một nhóm khoa học gia người Nga tuyên bố họ đã tạo ra một dạng "cỗ máy thời gian" bằng cách đưa các hạt hạ nguyên tử đi ngược thời gian một phần nhỏ của giây.